مرکز هدایت تحقیقات تجربی

مرکز هدایت و حمایت به عنوان یک مرکز راهبردی تحقیقات تجربی و فنی است که وظیفه سیاست گذاری، راهبرد نگاری، مدیریت، پایش و کنترل هدایت در این زمینه را از شروع تعریف مسئله و تا حل کامل آن را بر  عهده دارد.

انواع مرکز هدایت ؛

مرکز هدایت و حمایت تحقیقات فنی و تجربی : این مرکز ملی و فعالیت های آن می بایست در سطح کشوری و فرا ملی باشد.

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی: این مرکز استانی و فعالیت های آن در سطح استانی و منطقه ایی است که پس از بلوغ و تایید فعالیت های آن می تواند به مرکز هدایت ملی ارتقا داده شود.

مرکز هدایت و حمایت ازتحقیقات تجربی در موضوع گیاهان داروئی: این مرکز جهت شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل تمامی شهرستان های استان کرمان در موضوع گیاهان دارویی با استفاده از پژوهش های کاربردی سایر مراکر تحقیقاتی مستقر در استان تا زمین های ظهور و بروز توانمندی های این حوزه در مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات تجربی فراهم گردد .

چنانچه علاقه مندان در این زمینه تخصص و یا تجربه ایی در عرصه گیاهان دارویی جهت رشد و ارتقاء این صنعت زیست بومی و محلی دارند با درگاه های زیر با این مرکز ارتباط برقرار نمایید.

درگاه های ارتباطی؛

شماره تلفن ثابت: ۰۳۴۳۲۴۷۲۵۵۱

پست الکترونیکی: basij.elmi.kerman@chmail.ir