مرکز رشد دانش آموزی شهید زندی نیا

 

زمینه تخصصی: تمامی رشته ها
ماموریت: حمایت از ایده ها و طرح های دانش آموزی
نوع حمایت : حمایت مشاوره ای و مالی
نحوه حمایت: ۱- فراخوان دریافت ایده ها ، طرح ها و نمونه های اولیه ساخته شده توسط دانش آموزان در حوزه های دانش آموزی طبق فرم پیوست
۲- ارسال ایده ها و طرح های دانش آموزی از راه های پیش بینی شده به سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان کرمان (مرکز رشد شهید زندی نیا)
۳- جمع آوری ایده ها و طرح های دانش آموزی و ارزیابی اولیه توسط کارگروه های علمی مرکز رشد دانش آموزی شهید زندی نیا
۴- اعلام نتایج ارزیابی طرح ها به حوزه های دانش آموزی و همچنین دانش آموزان
۵- آغاز اجرای حمایت از ایده ها و طرح ها توسط کارگروه های تخصصی مرکز رشد و مشخص شدن نوع حمایت (مشاوره ، حمایت مادی ، حمایت معنوی)
۶- ارتباط استاد راهنما با دانش آموزان دارای ایده و طرح به صورت مستمر جهت پرورش و تکمیل ایده ، طرح و یا نمونه اولیه
۷- اجرای فرایند های تکمیلی در خصوص طرح ها از سوی مرکز رشد دانش آموزی( معرفی به جشنواره ها و رویدادهای علمی ، شرکت در نمایشگاه ها ، معرفی چهره های برتر علمی دانش آموزی)
استقرار دانش آموزان در قالب واحد های فن آور در مرکز رشد دانش آموزی در صورت وجود توانمندی لازم
آدرس پستی: کرمان خیابان شهید سپهبد قرنی کوچه شماره۶ پژوهشکده تعلیم و تربیت
تلفن مسول مرکز: ۰۹۱۲۵۹۴۸۶۷۷ عارفی
پست الکترونیک: basij.elmi.kerman@Gmail.com
آدرس سایت: www.bekerman.ir