پایگاه های علمی

با توجه به اینکه اجرای ماموریت ها، حفظ آمادگی و اداره سپاه مستلزم جهاد علمی و علم جهادی است؛ ۵۱ پایگاه علمی به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان کرمان در سطح استان ایجاد شده است.

پایگاه‌هایی که در سطح نواحی بسیج هستند علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و نظامی دارای فعالیت‌های اثر بخش در حوزه‌های توانمندسازی علمی و پژوهشی (دانشی و مهارتی و نوآوری و خلاقیت ) برای اعضای عادی و فعال خود می‌باشند.

 

 


دیدگاه های کاربران

*

code