سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری

استان کرمان

مرکز حمایت از طرح های نوآوری

    برای ثبت طرح جدید یا پیگیری طرح ثبت شده و یا داوری طرح ها بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید:   [icon size=”16″ icon_bg_color=”#” icon_bg_colorh=”#” icon_bd_color=”#” icon_bd_colorh=”#” square_radius=”0″ type=”vector” icon_color=”#” icon_color_hover=”#” icon=”momizat-icon-arrow-left”]راهنمای ثبت طرح یا پایان نامه   [icon size=”16″ icon_bg_color=”#” icon_bg_colorh=”#” icon_bd_color=”#” icon_bd_colorh=”#” square_radius=”0″ type=”vector” icon_color=”#” icon_color_hover=”#” icon=”momizat-icon-checkmark”]ثبت و پیگیری طرح […]


دیدگاه ها